Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp mở rộng

Chiều ngày 21/4, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp phiên mở rộng để chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.       Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì phiên họp.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII được tiến hành trong 02 ngày (29 – 30/6/2023) tại Hội trường lớn tầng 2, Trụ sở hợp khối Thành ủy – HĐND – UBND thành phố. Các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của Thường trực HĐND gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm; hoạt động chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6. Báo cáo kết quả giám sát của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa VII.

UBND thành phố dự kiến trình các báo cáo: Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022,…

Qua nghiên cứu dự thảo nội dung, chương trình kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp. Để kỳ họp thành công, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các cơ quan liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện, văn bản, hồ sơ, tài liệu, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các thủ tục cần thiết đảm bảo tiến độ thời gian để các Ban HĐND thành phố thẩm tra đảm bảo, đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn Cù Ngọc Cường cơ bản thống nhất các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời đề nghị: Để kỳ họp thứ 6 diễn ra thành công tốt đẹp, đề nghị các phòng, ban chuẩn bị đầy đủ các văn bản trình kỳ họp theo đúng thời gian quy định; Văn phòng HĐND -UBND thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới./.

Đặng Tuyết