Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp mở rộng tháng 10/2017

Phiên họp thống nhất dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố vào ngày 18-19/12/2017; dự kiến sẽ có 21 báo cáo, 01 Đề án trình tại kỳ họp và HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua 09 dự thảo Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác tổ chức bộ máy có liên quan.

Về kết quả công tác tháng 10/2017, Thường trực HĐND thành phố đôn đốc 100% đại biểu HĐND cùng cấp tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND do tỉnh tổ chức; đồng thời phối hợp với UBND thành phố mở lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã; chỉ đạo đoàn giám sát chuyên đề của HĐND họp với các đơn vị được giám sát để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát về việc thi hành pháp luật trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị và công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân; xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động của chính quyền phường Xuất Hóa; đăng cai tổ chức thành công Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với HĐND các huyện, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tham gia tiếp 04 lượt công dân; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia đoàn của Thường trực HĐND tỉnh giám sát về công tác công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Trường mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trung học phổ thông Bắc Kạn, Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố; tham gia cùng đoàn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác tạm giam, tạm giữ tại Công an thành phố. Các Ban HĐND thành phố chuẩn bị đợt giám sát chuyên đề quý IV/2017, theo đó: Ban Pháp chế giám sát việc thi hành pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện KSND thành phố; Ban Kinh tế  Xã hội giám sát về công tác quản lý, sử dụng và chỉnh lý biến động đất đai đối với UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, xã Dương Quang. Trong thời gian tới, Thường trực HĐND xác định nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo hoàn thành các nội dung giám sát chuyên đề của HĐND; Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố; chuẩn bị tốt công tác tiếp xúc cử tri, đôn đốc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố.

Tại phiên họp, đại biểu thống nhất xem xét kết quả giám sát chuyên đề của 03 Tổ đại biểu HĐND; xác định biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách cấp thành phố trong 3 tháng cuối năm 2017 và cho ý kiến đối với dự thảo lần 1 về Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn./.