Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp mở rộng tháng 6/2021

Chiều ngày 07/6, Thường trực HĐND thành phố họp phiên mở rộng chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Lê Đăng Trưởng – Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố chủ trì. Dự có các đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Theo dự kiến của Thường trực HĐND thành phố, thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 25/6/2021; dự kiến kỳ họp thông qua 02 báo cáo: Kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026; Kỳ họp sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền như: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch; bầu Trưởng ban, Phó Ban HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố. Dự kiến, tại kỳ họp thứ nhất sẽ thông qua 10 dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Đăng Trưởng- Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa VII là kỳ họp quan trọng để tiến hành thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền của HĐND. Vì vậy, các cơ quan liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện, văn bản, hồ sơ, tài liệu, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các thủ tục cần thiết đảm bảo chu đáo, đúng tiến độ thời gian./.

Đặng Tuyết