Thường trực HĐND thành phố giám sát UBND về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn 

Sáng ngày 21/9, Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì có buổi giám sát UBND thành phố về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2022.

Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì có buổi giám sát UBND thành phố về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri.

          Theo dự thảo báo cáo UBND thành phố nêu: Tính từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2022 UBND thành phố nhận được tổng số 222 ý kiến, kiến nghị của cử tri 08 xã, phường do HĐND thành phố chuyển bằng văn bản. Trong đó, trước, sau Kỳ họp thứ 2 có 85 ý kiến; trước, sau Kỳ họp thứ 3 có 90 ý kiến; trước Kỳ họp thứ 4  có 47 ý kiến.Tổng số ý kiến cử tri đã được giải quyết 155/222, chiếm tỷ lệ 69,82%, đang xử lý 67/222, chiếm tỷ lệ 30,15%. Như vậy, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri có nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn các nội dung cử tri kiến nghị đã được lãnh đạo UBND chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tập trung kiểm tra, xác minh, kịp thời trả lời, tập trung xem xét giải quyết.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố đề nghị, đại diện UBND thành phố, các phòng, ban chuyên môn thành phố trao đổi, làm rõ thêm về nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri đang xử lý.

Qua đối chiếu kết quả khảo sát trực tiếp tại cơ sở của các thành viên Đoàn giám sát trước đó và trực tiếp trao đổi thông tin giữa các phòng, ban liên quan, đại diện UBND thành phố cho thấy: Do thời gian chuẩn bị báo cáo trả lời ý kiến cử tri đối với trước các kỳ họp rất ngắn, nên ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng báo cáo trả lời ý kiến cử tri. Một số ý kiến đề nghị còn chung chung, không rõ ràng gây khó khăn trong công tác rà soát, tổng hợp, giải quyết. Có những ý kiến, kiến nghị đối với các sự việc xảy ra từ lâu, phải mất rất nhiều thời gian để thu thập hồ sơ, do vậy không thể trả lời ngay được. Một số ý kiến, đề nghị liên quan đến rất nhiều ngành, đơn vị, việc trả lời cần phải có sự phối hợp và mất rất nhiều thời gian, khiến việc trả lời chưa thực sự thỏa đáng.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố sau khi thống nhất nội dung buổi làm việc, đề nghị UBND cần thống kê, cập nhập đầy đủ hệ thống văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, thực hiện. Việc đánh giá kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri cần đánh giá sâu về tỷ lệ giải quyết, chất lượng giải quyết. Theo thẩm quyền được giao, UBND thành phố tiếp thu, tổng hợp, rà soát lại toàn bộ số lượng nội dung kiến nghị của cử tri hiện đang xử lý, để tiếp tục chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. /.

Triệu Biển