Thường trực HĐND thành phố họp mở rộng chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2021

Sáng ngày 18/10, Thường trực HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức họp (mở rộng) dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố tháng 10/2021. Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì.

Dự kiến, kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố tháng 10 năm 2021 tổ chức trong 01 ngày (thứ sáu, ngày 29/10/2021) tại Hội trường lớn tầng 2, Trụ sở Thành ủy – HĐND –UBND thành phố. Các nội dung trình tại kỳ họp gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (đợt 2). Các Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (đợt 2).

Tại buổi làm việc, các đại biểu nhất trí với các nội dung Thường trực HĐND đã thông qua. Để kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2021 được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, Thường trực HĐND thành phố  đề nghị các phòng, đơn vị  liên quan tập trung hoàn thiện các nội dung đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra./.

Triệu Biển