Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tại thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn, tính đến tháng 3/2018 trên địa bàn thành phố có 22 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 14 hợp tác xã nông nghiệp chiếm 63,7%; 8 hợp tác xã phi nông nghiệp, chiếm 36,3%. Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn có 2 tổ hợp tác và 1 trang trại hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và có chứng nhận của địa phương. Các HTX đều mới chuyển đổi sang hoạt động theo Luật HTX 2012, một số mới thành lập do đó quy mô còn nhỏ, thiếu cơ sở vật chất, sản phẩm còn đơn điệu, chưa có sức cạnh tranh với thị trường. Một số HTX chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả.

Thực hiện việc hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác, trang trại tiếp cận với với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các HTX có nhu cầu hỗ trợ lãi suất vốn vay. Từ năm 2017 đến nay thành phố Bắc Kạn đã hướng dẫn được 5 HTX có nhu cầu hỗ trợ lãi suất vốn vay; thẩm định, phê duyệt cho 02 HTX, 01 trang trại thuộc diện được hỗ trợ lãi suất vốn vay theo quy định; hỗ trợ mua máy chế biến tinh bột nghệ cho HTX nông nghiệp Tân Thành. Năm 2018, chuối Tân Dân có nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sản xuất.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND thành phố đặc biệt quan tâm đến chính sách hỗ trợ cho các HTX, tổ hợp tác, trang trại trên địa bàn phát triển. Ưu tiên những HTX nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả để dây dựng thành HTX kiểu mẫu. Khuyến khích thành lập các HTX, tổ hợp tác trồng rau an toàn. Các phòng chuyên môn cần hướng dẫn, tư vấn cho các HTX trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn theo đúng quy định. Cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể cần tích cực tuyên truyền để người dân  yên tâm tham gia vào tổ chức HTX, tin tưởng góp vốn bằng tài sản để đóng góp vào hoạt động điều hành chung của HTX.

Tiếp đó, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã đi thăm hoạt động sản xuất của HTX Tân Thành, xã Nông Thượng và HTX Đại Thành, phường Phùng Chí Kiên./.