Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4 khóa VII

Chiều 02/8/2022, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức họp để xem xét, tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố (khóa VII). Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đại biểu dự họp xem xét tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã xem xét tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa VII. Tại 08 điểm tiếp xúc các xã, phường, có tổng số 313 cử tri tham dự, 61 cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị 116 vấn đề. Trong đó, có 36 ý kiến được trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri, 40 ý kiến chưa trả lời, những ý kiến chưa trả lời HĐND thành phố làm văn bản gửi tới UBND thành phố và các đơn vị, cơ quan chuyên môn chỉ đạo, giải quyết.

Thường trực HĐND thành phố đã thông qua tờ trình số 60, ngày 25/7/2022 của UBND thành phố về việc hỗ trợ, cấp bổ sung và điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cơ bản nhất trí dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố; giao Văn phòng HĐND – UBND thành phố tham mưu tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung theo ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và hoàn thiện, ban hành văn bản chính thức. Đồng ý hỗ trợ, cấp bổ sung và điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo tờ trình của UBND thành phố; đề nghị UBND tiếp thu, bổ sung theo ý kiến góp ý của các thành viên dự họp./.

                        Đặng Tuyết