Tiếp công dân tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư Đức Xuân 4  

Sáng ngày 14/9, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp công dân tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng đối với ông Phạm Văn Lan, trú tại số nhà 19, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Gia đình ông Lan có nhà ở và đất tại tổ 1B, phường Đức Xuân nằm trong phạm vi, chỉ giới GPMB Dự án Khu dân cư Đức Xuân 4. Chủ trì buổi tiếp dân có đồng chí Dương Hữu Bường -Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố.

Dự án Khu dân cư Đức Xuân 4 được triển khai, UBND thành phố đã thu hồi đất của 185 hộ gia đình, cá nhân và 04 tổ chức. Phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là 77 tỷ đồng. Đến nay, có 180 hộ đã được phê duyệt, chi trả cho 145 hộ gia đình và 04 tổ chức, 35 hộ gia đình đang vận động chi trả, trong đó có gia đình ông Phạm Văn Lan đến nay vẫn chưa thực hiện kiểm đếm theo quy định.

Tại buổi đối thoại, ông Phạm Văn Lan đã trình bày ý kiến, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc áp dụng các quy định, chính sách của pháp luật khi thực hiện các bước thủ tục để xây dựng Dự án Khu dân cư Đức Xuân 4. Cụ thể, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn là đơn vị hành chính dân cư đô thị hay nông thôn; Dự án Khu dân cư Đức Xuân 4 được quy định trong điều khoản nào của Luật Đất đai năm 2013; diện tích đất của gia đình sau khi thu hồi, ngoài diện tích làm đường, phần diện tích còn lại được phân lô bán nền được quy định trong điều khoản nào của Luật Đất đai năm 2013.

Với các ý kiến trên, UBND thành phố đã có nhiều văn bản trả lời cho gia đình nhưng gia đình không nhất trí. Tại buổi tiếp công dân, sau khi lắng nghe các ý kiến của ông Phạm Văn Lan, đại diện các phòng, ban chuyên môn đã truyền đạt, hướng dẫn một số vấn đề cơ bản về quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong đó tập trung vào hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật như Luật đất đai 2013 và các Nghị định, quy định liên quan; Các trường hợp nhà nước thu hồi đất, thẩm quyền thu hồi đất; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng…mong muốn gia đình ông Lan sớm bàn giao đất để dự án được hiện theo tiến độ.

Đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố kết luận: Đối với những ý kiến đề xuất của ông Phạm Văn Lan, UBND thành phố đã trả lời rất nhiều lần bằng văn bản, tại buổi tiếp công dân các cơ quan chuyên môn cũng giải thích rất rõ về mục tiêu dự án, quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện giải phóng mặt bằng đều thực hiện theo đúng quy định; các phòng, ban chuyên môn, chính quyền địa phương, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng chủ động cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến Dự án Khu dân cư Đức Xuân 4 cho ông Lan nếu ông đề xuất.

Đề nghị ông Phạm Văn Lan chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, chính quyền địa phương, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng chấp hành nghiêm về quy định thu hồi đất; Ban bồi thường giải phóng mặt bằng làm rõ một số nội dung còn vướng mắc đối với các hộ dân, đặc biệt là gia đình ông Lan và việc thống kê, kiểm đếm, bồi thường cho các hộ dân đảm bảo công bằng, theo đúng quy định của pháp luật…

Đối với phường Đức Xuân cần thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân trong phạm vi thu hồi đất chấp hành nghiêm chế độ chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng; thường xuyên động viên các hộ dân ổn định trong thời gian thi công xây dựng./.

Minh Cường