Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2496 ngày 23.12.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn