Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các Công ty, Doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1057 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các Công ty, Doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo
trực tuyến với các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh

Công điện số 789 CĐ-TTg ngày 05.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”

Bộ Y tế: Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy,xí nghiệp

Công văn số 4150 ngày 21.5.2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng,
chống dịch COVID-19 tại CSSXKD,khu công nghiệp

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên