Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống và xử lý khi xảy ra dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2304 ngày 24.11.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống và xử lý khi xảy ra dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên