Tiếp tục triển khai các hoạt động tiêm vắc xin và phòng chống dịch

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1515 ngày 21.12.2021 của Trung tâm Y tế thành phố Bắc kạn về việc triển khai các hoạt động tiêm vắc xin và phòng chống dịch

Nguồn: Trung tâm Y tế thành phố