Tiêu huỷ lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại Phường Đức Xuân

Trước đó ngày 12/5 tại một số gia đình đã có lợn bị chết, kết quả lấy mẫu xét nghiệm từ Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương cho kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Ngay sau khi có kết quả Phường Đức Xuân đã lập chốt kiểm soát dịch tại tổ 12, đồng thời tuyên truyền cho người dân không dấu dịch, không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn. Chỉ đạo người dân rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng chuồng trại, hạn chế người, phương tiện ra vào vùng dịch. 

Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố Bắc Kạn đã có hai phường có dịch tả lợn Châu Phi là phường Huyền Tụng và phường Đức Xuân, tổng số lợn đã tiêu hủy là 53 con của 10 hộ gia đình.