Tình hình ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Giai đoạn 2010-2020, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã được triển khai thực hiện 08 đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cấp tỉnh, như: Mô hình thâm canh chuối tây, Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ gia cố móng bằng chất liên kết thủy hóa vô cơ (HRB) trong xây dựng đường nông thôn; Mô hình nuôi trồng một số loại nấm có giá trị kinh tế cao; Nghiên cứu cải tạo giống dê;….

Đến nay các đề tài, dự trên đã kết thúc, nghiệm thu và cho kết quả đạt từ yêu cầu trở lên, đồng thời bàn giao cho UBND thành phố tiếp tục duy trì và tuyên truyền nhân rộng. Qua quá trình tuyên truyền và vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới từ các mô hình, dự án đạt hiệu quả kinh tế cao vào thực tiễn, thì có Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại phường Huyền Tụng được người dân quan tâm thực hiện và nhân rộng thêm được 800m2 nhà màng và hơn 20ha diện tích sản xuất rau bằng vòm che thấp; mô hình trồng một số loại nấm có giá trị kinh tế cao có thêm các sản phẩm mới như: Bonsai linh chi, nấm sò. Các mô hình, dự án còn lại vẫn được duy trì, nhưng không thực hiện nhân rộng.

Xem chi tiết Tình hình ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tại đây: báo cáo kết quả ứng dụng đề tài 118.signed

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn