Tổ 17 phường Sông Cầu đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Năm 2018,  tổ dân phố 17 có 112 hộ đạt danh hiệu GĐVH năm 2018, 103 hộ đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liên tục giai đoạn 2016-2018, tổ đạt tiêu chí tổ dân phố văn hóa và được đề nghị UBND thành phố công nhận tổ dân phố văn hóa 3 năm liên tục.

Trong 10 năm xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong  trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2006-2016, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận tổ 17 đã thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân nắm bắt được tình hình an ninh, trật tự xã hội diễn ra ở địa phương, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và vận động bà con nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra trọng án hình sự, xây dựng tổ dân phố văn hóa, phường Sông Cầu đạt chuẩn văn minh đô thị.