Tổ 9 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, mừng ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đại biểu và bà con nhân dân trong tổ đã nghe đại diện Ban công tác Mặt trận ôn lại truyền thống 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2016), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong năm qua, bà con nhân dân tổ 9 phường Sông Cầu đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, khu dân cư bình yên, môi trường sáng- xanh, sạch đẹp.

Kết quả bình xét tổ 9 phường Sông Cầu có 97/106 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 91,5%. Cũng tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận đã khen thưởng cho 03 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời các hộ gia đình ký giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ năm 2017.