Tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn của thành phố Bắc Kạn

Trước khi tổ chức hội nghị, các thành viên Ban tư vấn đã được cung cấp toàn bộ dự thảo kế hoạch và một số thông tin có liên quan để nghiên cứu trước. Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thành phố báo cáo về yêu cầu, nhiệm vụ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn của thành phố; bối cảnh tác động trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn; những căn cứ để xây dựng kế hoạch; tóm tắt nội dung chủ yếu của kế hoạch; liên hệ với điều kiện thực tế, nguồn lực của địa phương; các thành viên trong Ban tư vấn đã nêu nhiều ý kiến phản biện để cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan có liên quan xem xét trong quá trình hoàn thiện và thông qua kế hoạch.

Các ý kiến tập trung vào hai nội dung chính, đó là việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2011 – 2015, đại biểu đề nghị cần làm rõ mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thu nhập bình quân đầu người; nguyên nhân một số chỉ tiêu thu ngân sách giảm; tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông, suối và một số khu vực chưa được xử lý triệt để; về kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác quản lý người nghiện các chất ma túy sau cai nghiện; cần đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ, siêu thị để định hướng phát triển được sát thực hơn; đánh giá đúng mức về những hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, gồm quản lý sau cấp phép, việc không chỉnh lý biến động đất đai tại một số khu vực…

 Đối với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020, đại biểu cơ bản đồng tình với những nội dung ghi trong kế hoạch, đồng thời đề nghị làm rõ căn cứ để tính chỉ tiêu thu ngân sách; biện pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho 2 xã mới trở thành phường; nguồn lực, lộ trình xây dựng nông thôn mới đối với 2 xã; tính toán cụ thể, thận trọng trong đầu tư để mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao; quan tâm tạo nguồn thu ổn định, tham mưu với cấp có thẩm quyền phân cấp nguồn thu cho phù hợp; trong chăn nuôi nên tập trung phát triển theo mô hình trang trại, hợp tác xã với quy mô tương đối lớn đối với loại vật nuôi phù hợp đó là đàn lợn và gia cầm; về du lịch nên quan tâm đến du lịch tâm linh; về công nghiệp phụ trợ cũng cần cụ thể hơn; về lâm nghiệp của thành phố cần quan tâm đến loại hình cây xanh đô thị, lâm viên, phát triển rừng kinh tế, vườn rừng, rừng xen canh (trồng cây lâm nghiệp kết hợp trồng cây dược liệu như sa nhân, ba kích); về trồng trọt nên quan tâm trồng rau sạch, rau an toàn; có giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội cần ưu tiên xóa phòng học tạm, kiên cố hóa trường lớp học; tăng chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; đầu tư địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các thiết chế văn hóa ở cơ sở; xây dựng bể bơi, công viên; có giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu của thành phố.

Đồng chí Chu tịch UBND thành phố thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan trình tiếp thu toàn bộ ý kiến của đại biểu dự hội nghị; đồng thời cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ý kiến phản biện tại hội nghị là một kênh thông tin quan trọng, sẽ được các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét, sử dụng những nội dung phù hợp trong quá trình hoàn thiện, trình và phê duyệt kế hoạch theo quy định./.