Tổ chức khảo sát theo ý kiến phản ánh của cử tri Phường Phùng Chí Kiên

Để có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời ý kiến cử tri được đầy đủ, sâu sát và phản ánh đến kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố xem xét, Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố đơn vị phường Phùng Chí Kiên đã phối hợp với HĐND, UBND phường, một số tổ trưởng tổ dân phố và Nhân dân đi khảo sát thực tế theo ý kiến cử tri.

Tại các địa điểm khảo sát, Tổ đã xem xét cụ thể; trao đổi với các thành phần có liên quan và thống nhất một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thời gian tới; đồng thời kết hợp giải thích, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của HĐND, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh hoạt động khảo sát của Tổ đại biểu số 3 tại phường Phùng Chí Kiên: