Tổ chức ‘Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2018

Theo kế hoạch số 57/ KHPH –SVHTTDL –UBNDTPBK – TĐTN ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, lực lượng tham gia “Ngày chạy Olympic và thi đấu giải Việt dã, giải đi bộ tập thể người cao tuổi bao gồm 08 khối: Đoàn viên thanh niên, khối học sinh, khối công chức,viên chức, người lao động, Khối công an, quân đội, cán bộ nhân dân thành phố, khối người cao tuổi (tham gia thi đấu Giải đi bộ tập thể), khối đoàn vận động viên (tham gia Giải Việt dã).

Trong “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2018 diễn ra ba hoạt động chính đó là: Đối với nội dung hoạt động “ Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” tham gia cự ly chạy 01km. Xuất phát tại đường Trường Chinh – Khu vực phía trước Bưu điện tỉnh, chạy theo hướng Thái Nguyên, tới đường tròn khách sạn Bắc Kạn thì rẽ phải và kết thúc cự ly chạy.

Tại nội dung thi đấu “Giải đi bộ tập thể người cao tuổi” tham gia cự ly đi bộ là 800m theo lịch trình xuất phát từ đường Trường Chinh – Khu vực đối diện Sở Nông nghiệp & PTNT, di chuyển theo hướng đi Thái Nguyên và kết thúc cự ly thi đấu tại khu vực phía trước cổng Công an Tỉnh.

Đối với nội dung thi đấu “Giải Việt dã” đối tượng tham gia là nam, nữ thuộc các đoàn vận động viên đã đăng ký với Ban tổ chức. Cự ly thi đấu dành cho nữ là 03 km, nam là 05km.

Để đảm bảo mục đích và ý nghĩa “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018”, Ban tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018” và Giải việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, năm 2018 đề nghị ba đơn vị cùng phối hợp bao gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, Tỉnh đoàn tập trung tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của “ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”. Thực hiện huy động đúng, đủ thành phần, số lượng các đối tượng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, người trung tuổi, cao tuổi… hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn cùng tham gia.

Riêng đơn vị thành phố Bắc Kạn hiện tại đã thành lập đoàn vận động viên tham gia giải Việt dã trong chương trình Đại hội thể dục thể thao.

Đây là các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Thể dục Thể thao (27/3) và 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).