Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng 8”

Thông qua đợt thi đua nhằm tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng vũ trang thành phố về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9; về truyền thống vẻ vang, tinh thần yêu nước và những chiến công  oanh liệt của quân và dân ta./.