Tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

100% cán bộ, nhân viên trong đơn vị tham dự buổi phát động. Nội dung đợt thi đua tập trung thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, quản lý và định hướng tư tưởng, 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy định, của các cấp về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa  của cuộc bầu cử, nêu cao trách nhiệm trong tham gia bầu cử và trong trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm công tác bầu cử; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện nghiêm Luật bầu cử và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, tham gia bầu cử chặt chẽ, chu đáo, nhanh gọn, trật tự, an toàn đúng thời gian quy định; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng nắm vững tình hình, nhiệm vụ trong bầu cử góp phần tích cực vào thành công cuộc bầu cử.

Thông qua hoạt động thi đua làm cho mỗi cán bộ, nhân viên trong đơn vị có nhận thức đúng về ý nghĩa cuộc bầu cử, có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào tham gia xây dựng cơ quan lập pháp, chính quyền Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.