Tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND phường Sông Cầu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp đã được nghe Ủy ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo của Ủy ban MTTQ phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử. HĐND phường đã tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và quyết nghị một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận kết quả đạt được của HĐND, UBND phường trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị chính quyền phường khóa mới kế thừa, phát huy gắn với đổi mới, sáng tạo để thực sự đạt hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đề ra. Trước mắt, tập trung vào việc thực hiện tốt công tác bầu cử các chức danh của HĐND, UBND theo luật định; sáng suốt lựa chọn để bầu những người có đức, có tài, có năng lực, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền địa phương và các nội dung khác theo chương trình kỳ họp. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND phường.

Kết thúc kỳ họp, ông Vũ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa V đã tái cử, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa VI; ông Vũ Anh Đức, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; ông Nguyễn Thành Công, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; bà La Thị Thúy Hường, Chủ tịch Hội LHPN phường được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; ông Phạm Văn Dưỡng, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp cũng bầu ông Bế Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa V giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa VI; ông Nông Văn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa V giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa VI; các ông: Lâm Quang Tú, trưởng Công an phường và ông Triệu Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và UBND phường Sông Cầu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021