Tổ chức trao Quyết định thăng quân hàm cho sĩ quan năm 2016

Đồng chí trung tá Chu Đức Huê, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố thay mặt các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy tiến hành giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng quân hàm sĩ quan, nâng lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2016. Đồng chí nhẫn mạnh trong thời gian tới  đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị cần phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp vào điều kiện hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. góp phần thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng – quân sự địa phương trên địa bàn thành phố.