Tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 646 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021

Nguồn: Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn