Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn đơn vị thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo AN-QP năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 10 đến trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa VII.

Sau khi nghe đại biểu báo cáo, các cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2015, đồng thời đã có 12 lượt cử tri phát biểu nêu ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Chất lượng khám chữa bệnh, trình độ chuyên môn của bác sỹ ở tỉnh ta còn yếu, dẫn đến chuẩn đoán bệnh không chính xác, gây mất lòng tin đối với nhân dân; dự án xây dựng lòng suối khu vực tổ 1A, tổ 4, tổ 6 phường Đức Xuân chậm được thực hiện gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân khi mùa mưa lũ tới; việc giải quyết đơn thư ở tỉnh cũng như thành phố chậm được giải quyết gây bức xúc trong nhân dân…

Bà Hà Thị Nhung – cử tri phường Đức Xuân 

Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND thành phố và và Ban quản lý Dự án Sở xây dựng giải trình làm rõ, những ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu tổng hợp và chuyển tải, phản ánh tại kỳ họp tới./.