Tổ dân phố số 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai họp bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2016

        Năm 2016, các hộ dân trong tổ đều chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ theo quy định của địa phương, không có gia đình nào vi phạm pháp luật, Luật ATGT và các tệ nạn xã hội khác, không có người sinh con thứ ba; nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Cuộc họp bình xét đã tiến hành các bước theo văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Bắc Kạn. Kết quả có 63/68 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa bằng 92,6 %; đồng thời tổ cũng đã đề nghị biểu dương 02 gia đình và 02 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đề nghị Ban chỉ đạo cấp trên xét công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2016.  Qua thực hiện việc bình xét công khai GĐVH năm 2016 tại Tổ dân phố 10 so với thông lệ hàng năm được tổ chức chặt chẽ và đạt chất lượng cao, đây cũng là dịp để từng hộ gia đình nhìn nhận lại việc tham gia các hoạt động của gia đình mình tại địa phương cũng như trong cuộc sống, từ đó có sự tham gia góp ý chung với tổ dân phố để có hướng chỉ đạo xây dựng gia đình văn hóa trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

     Việc bình xét danh hiệu GĐVH hàng năm là cách làm hay, phù hợp lòng dân khích lệ mọi người sống tốt hơn, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng đời sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.