Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ LLVT thành phố sắc son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Thông qua buổi tọa đàm nhằm khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; những thuận lợi, khó khăn tác động đến cán bộ, sĩ quan trẻ trong đơn vị; qua đó, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dự báo xu hướng phát triển, đề ra những chủ trương, giải pháp bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác tinh thần trách nhiệm, động cơ phấn đấu cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và địa phương, trong tình hình mới./.