Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên

Trong 20 năm, các cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể  thành phố  đã triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về Dự bị động viên Trong đó, việc đăng ký quản lý quân nhân dự bị của thành phố được thực hiện theo đúng quy định. Chế độ thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật được thực hiện nền nếp, đúng quy định. chuẩn bị tốt địa điểm tập trung, vận chuyển, bàn giao nguồn cho các đơn vị. Trong huấn luyện, bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị hậu cần kỹ thuật, chế độ chính sách cho quân nhân dự bị theo Pháp lệnh. Cấp uỷ, chính quyền các địa phương, cơ quan quân sự thành phố đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội thực hiện tốt việc đón nhận, bàn giao và động viên quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Đồng thời đăng ký vào ngạch dự bị đảm bảo đầy đủ, chính xác; tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tạo nguồn từ lực lượng Dân quân tự vệ đã hết hạn tuổi nhập ngũ theo Luật và cán bộ công chức có chuyên môn kỹ thuật để chuyển ngạch dự bị.., bổ sung nguồn cho các đơn vị DBĐV. Nhờ đó, đến nay lực lượng DBĐV của thành phố đã cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu động viên quân đội, sắp xếp biên chế đủ các đầu mối đơn vị DBĐV của Bộ, Quân khu, tỉnh, thành phố. Về nguồn DBĐV của thành phố hiện nay là 11,22%. Sỹ quan dự bị đáp ứng yêu cầu động viên đạt trên 98%. Hàng năm, lực lượng DBĐV được đăng ký phúc tra, tổ chức sắp xếp đúng biên chế, huấn luyện và kiểm tra trình độ sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Nhân dịp này UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh DBĐV. /.