Tổng kết các dự án và Ngày hội tiết kiệm vì cộng đồng nghèo

Được sự giúp đỡ của Hiệp hội các đô thị Việt Nam, thị xã Bắc Kạn đã được tiếp nhận 2 dự án, gồm: Dự án nhỏ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và dự án làm nhà. Trong đó, thị xã được hỗ trợ hơn 300 triệu đồng thực hiện 05 dự án nhỏ; trên 1 tỷ đồng cho việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, các dự án nhỏ về làm đường, hệ thống cấp nước sinh hoạt, người dân rất phấn khởi với những công trình do mình được bàn bạc, cùng chung tay xây dựng; đối với dự án làm nhà, trong 5 tháng triển khai thực hiện, 56 ngôi nhà đã hoàn thành với sự tham gia gần 2000 ngày công lao động của hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên thị xã. Cùng với việc thực hiện dự án, thị xã cũng đã phát động xây dựng Qũy phát triển cộng đồng các cấp, với 68 nhóm và gần 2.500 thành viên, qua đó vận động tiết kiệm được gần 900 triệu đồng, giúp đỡ gần 1000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Cùng với việc thực hiện dự án, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã và Liên đoàn Lao động thị xã đã phối hợp phát động phong trào “Nuôi lợn tiết kiệm” trong nữ cán bộ công nhân viên chức lao động và hội viên phụ nữ. Kết quả, trong ngày hội mổ lợn tiết kiệm, toàn thị xã đã có trên 1.000 con lợn nhựa và ống tiền tiết kiệm của các cá nhân, tập thể phụ nữ đến từ 8/8 xã, phường và các nữ cán bộ công nhân viên chức lao động, nữ lực lượng vũ trang thị xã Bắc Kạn, nữ cựu thanh niên xung phong… với tổng số quỹ đạt gần 1 tỷ đồng, dự kiến sẽ tiếp tục dùng để chia sẻ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.