Tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Trong năm 2013, Hội Chữ thập đỏ thị xã đã tổ chức 01 lớp tập huấn công tác Chữ thập đỏ cho Hội và các Chi hội cơ sở, thực hiện cứu trợ nhân đạo, tiếp nhận quà tặng, với tổng giá trị các hoạt động là 352.323.000đồng.

Hội Chữ thập đỏ thị xã đã tích cực vận động tuyên truyền trong cán bộ để có nguồn kinh phí thăm hỏi động viên, khi hội viên ôm đau, tai nạn, rủi ro. Xây dựng các Kế hoạch phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, sinh hoạt hợp vệ sinh, khám chữa bệnh cho nhân dân và học sinh các trường học với tổng số trên 3.000 lượt. Lập danh sách 500 đối tượng là các gia đình chính sách, người cao tuổi, người nghèo, thương, bệnh binh, người nhiệm chất đọc da cam trên địa bàn thị xã Bắc Kạn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và nhận quà của Tập đoàn Viettel Bắc Kạn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã tổ chức. Tổng giá trị lên tới 150.000.000đồng

Trong quá trình hoạt động, Hội Chữ thập đỏ thị xã còn phối kết hợp tốt với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai nội dung, chương trình công tác như: Công tác Hiến máu tình tình nguyện, khám sức khỏe nhân đạo, tư vấn sức khỏe, hoạt động hè cho các em học sinh, xây dựng và phát triển Dự án “Ngân hàng bò”.

Với những nỗ lực và các thành tích nêu trên, cuối năm 2013, Hội Chữ thập đỏ thị xã đã trình Hội đồng Thi đua- Khen thưởng thị xã khen 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen 02 tập thể, 05 cá nhân với tổng số tiền là 3.500.000đ, Hội Chữ thập đỏ thị xã khen 02 tập thể có thành tích xuâtw sắc trong công tác Hội năm 2013.

Bên cạnh những kết quả đạt được của Hội Chữ thập đỏ thị xã Bắc Kạn cũng có một số khó khăn và hạn chế nhất định như: Công tác phát triển hội viên chưa cao, công tác rà soát các đối tượng theo địa chỉ nhân đạo chưa sát với thực tế. Nguyên nhân do một số Hội cơ sở chưa chủ động tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Phụ cấp, kinh phí hoạt động của Hội còn rất hạn hẹp, trình độ chuyên môn không đồng đều nên cũng phần nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 là tiếp tục triển khai các hoạt động, chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Kế hoạch năm 2014 đề ra. Đặc biệt chú trọng công tác phát triển hội viên, tiếp tục ra soát các địa chỉ nhân đạo tại các địa phương trên địa bàn thị xã. Vận động các nguồn lực trong và ngoài thị xã quyên góp, ủng hộ để có nguồn tiền, hàng cứu trợ cho nhân dân.