Tổng kết công tác Khuyến học năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

0
23

Trong những năm qua Hội Khuyến học và các hoạt động khuyến học luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đúng mức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ thị xã đến cơ sở. Nhiều ngành, đoàn thể tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho Hội Khuyến học hoạt động, nhất là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã tạo cho công tác khuyến học ngày càng có hiệu quả hơn.

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Thị hội đã được bổ sung, củng cố, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và tổ chức sinh hoạt đều đặn. Trong năm 2013, số người tham gia Hội cũng tăng so với năm 2012, đến nay tổng số hội viên Hội Khuyến học thị xã là 9.123 người, tăng 5,6% so với năm 2012, đạt tỷ lệ số Hội viên trên tổng số dân khoảng 20%.

Hội cũng đã tổ chức xây dựng Gia đình Hiếu học, Dòng họ hiếu học. Cho đến nay theo thống kê (Chưa đầy đủ) toàn thị xã có 854 gia đình đạt chuẩn Gia đình tú tài; có 257 gia đình đạt chuẩn gia đình cử nhân. Toàn thị xã có 6 dòng họ đăng ký phấn đấu Dòng họ hiếu học và đến cuối năm có 6 dòng họ đạt chuẩn Dòng họ tiên tiến.

Về công tác hỗ trợ ngành Giáo dục, Hội Khuyến học cũng đã cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo công tác hè tại địa phương, đôn đốc, nhắc nhở các gia đình và các cháu học sinh vui chơi không quên học tập, vận động các gia đình đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi, không bỏ học đầu năm. Phối hợp với các nhà trường ngăn chặn các tệ nạn xã hội, vận động mọi người sống mẫu mực, làm gương cho các thế hệ học sinh. Tham gia cùng nhà trường phấn đấu xây dựng”Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Vận động phụ huynh học sinh phấn đấu để các em có “3đủ”, “1 có” để các nhà trường giữ vững Danh hiệu Trường chuẩn quốc gia.

Trong năm 2013, Hội Khuyến học các xã, phường đã phối hợp, lồng ghép với các chương trình tập huấn của các ngành trong xã, phường tổ chức được 288 lớp với tổng số 13.649 lượt người.

Xây dựng Quỹ Khuyến học cũng là một trong những nội dung hoạt động của Hội. Tính đến cuối năm, Tổng quỹ Hội của toàn thị xã là 343.380.000đ, tăng so với năm 2012 khoảng 41.000.000đ. Trong đó quỹ các xã, phường là 308.145.000đ, riêng quỹ của Thị Hội là 35.235.000đ

Để chuẩn bị cho tổng kết năm, Thị Hội đã chuẩn bị phần thưởng bằng vật chất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cho các Hội viên và gia đình hiếu học.

Bên cạnh những kết quả đạt được của Hội Khuyến học thị xã Bắc Kạn cũng có một số hạn chế do cán bộ kiêm nhiệm còn bận công tác chuyên môn, mức thu quỹ còn thấp, ít được mở lớp tập huấn, có đơn vị không tổ chức tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Quang Tài – Phó Bí thư TT Thị Ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã đưa ra một số nhiệm vụ và cần chú trọng những vấn đề sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò của công tác khuyến học trong việc xây dựng xã hội học tập.

Hai là, đẩy mạnh phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng của Hội

Bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm hoạt động cộng đồng, tìm mọi biện pháp để nâng cao quỹ hội, tạo điều kiện tổ chức tốt các hoạt động của Hội.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 là tiếp tục đẩy mạnh và phát huy những mặt đã đạt được trong năm 2013. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành Giáo dục và chính quyền địa phương để làm tốt công tác Khuyến học năm 2014.