Tổng kết công tác nội chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 05/01/2021, Thành ủy Bắc Kạn tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự và chủ trì có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo

   Năm 2020, các cơ quan thuộc khối nội chính thành phố triển khai thực hiện các chương trình công tác chuyên ngành, góp phần thực hiện hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tập trung triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được phát hiện, giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh hình thành “điểm nóng”; công tác phòng, ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được đẩy mạnh; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng cao. Việc tiếp, đối thoại và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được các cấp ủy chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan nội chính thành phố. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nội dung cơ bản phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đánh giá cao những kết quả đạt được của các ngành trong khối nội chính, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính; thực hiện tốt việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tập trung sản xuất vụ xuân, trồng rừng. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trước mắt thực hiện tốt công tác tuyển quân của thành phố năm 2021 đúng, đủ, đảm bảo bảo chất lượng./.

Đặng Tuyết