Tổng kết công tác xét xử và hội thẩm nhân dân năm 2015

Trong năm qua, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý và giải quyết 289 vụ án các loại đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: Án Hình sự thụ lý và giải quyết 79 vụ, với 150 bị cáo; án dân sự thụ lý và giải quyết 53 vụ, án Hôn nhân và gia đình thụ lý và giải quyết 100 vụ, án Kinh doanh – Thương mại thụ lý và giải quyết 08 vụ; giải quyết án lao động 02 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Năm 2015 tất cả các vị Hội thẩm nhân dân đều được mời tham gia xét xử, nhìn chung, những vụ án có sự tham gia xét xử của các vị HTND đều đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng pháp luật và đáp ứng đ­ược yêu cầu của tình hình an ninh trật tự địa ph­ương. Trong công tác xét xử án hình sự, Tòa án đã chú trọng việc tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo giải quyết tốt vụ án. Đặc biệt là những vụ án lớn, trọng điểm, được dư luận xã hội quan tâm đã được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Toà án thành phố đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. Các phán quyết của Toà án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toà và trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các chứng cứ của vụ án. Chính vì vậy, việc xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các trường hợp Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đều đảm bảo có căn cứ.