TP Bắc Kạn có 150 ha đất canh tác đạt giá trị thu nhập 100 triệu đồng/ha

Trong năm, Thành phố Bắc Kạn chỉ đạo các xã, phường có diện tích đất canh tác lớn như Nông Thượng, Huyền Tụng, Xuất Hóa, Dương Quang tập trung thực hiện 03 vụ/ năm hoặc hai vụ lúa + vụ màu. Trong đó có phường Xuất Hóa triển khai mô hình cánh động 120 triệu/ năm( Lúa +Ngô ngọt+ khoai tây vụ đông ),  phường Huyền Tụng tiếp nhận chuyển giao trồng chuyên canh các loại rau ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất thực phẩm an toàn. Cải tạo đất nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước tại xã Dương Quang và phường Huyền Tụng…

Bao tiêu sản phẩm mô hình ngộ ngọt tại Xuất Hóa giúp người dân địa phương yên tâm canh tác giúp sản lượng cây trồng tăng

Để triển khai có hiệu quả, người dân đã chủ động bám sát lịch thời vụ, khai thác tốt hệ thống kênh mương,  trồng cây ngắn ngày, giống mới cho năng xuất cao. Các cơ quan chuyên môn chủ động hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, quản lý, cung ứng vật tư nông nghiệp kết hợp liên kết bao tiêu sản phẩm. Thành phố Bắc Kạn là địa phương diện tích đất canh tác ít nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp luôn coi trọng vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm ổn định an ninh lương thực, tăng thu nhập của người dân địa phương./.