TP. Bắc Kạn: Hơn 100 đại biểu tham gia trực tuyến tập huấn bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng năm 2023

Trong 2 ngày (6-7/6/2023), hơn 100 đại biểu là bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tham gia lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng năm 2023 do Tỉnh ủy tố chức bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn, các đại biểu nghe lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt 07 chuyên đề  gồm: Hướng dẫn thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; nghiệp vụ công tác đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; một số nội dung cơ bản về công tác nội chính đảng; kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản của đảng; những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại cơ sở; hướng dẫn công tác thu, nộp đảng phí và chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng. Qua trao đổi những vấn đề cấp thiết nêu trên sẽ giúp các chi bộ thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng./.

Triệu Biển