TP.Bắc Kạn mô hình dân vận sát thực tế, đúng đối tượng

Thành phố Bắc Kạn hiện có 127 mô hình dân vận khéo của 30/47 chi, đảng bộ (bao gồm mô hình duy trì, đăng ký mới) theo phương châm“sát thực tế, đúng đối tượng” hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả các mô hình tại địa phương.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Kạn như: Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 03 – KL/TU ngày10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục triển khai phong trào dân vận khéo năm 2021; Hướng dẫn số 01- HD/ BDVTU ngày 20/4/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện phong trào dân vận khéo năm 2021; Quy chế số 12-QC/TU ngày 26/6/2019 về công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố; Kế hoạch số 16 KH/BCĐ ngày 25/1/2021 của Ban Chỉ đạo cấp thành phố về thực hiện phong trào dân vận khéo năm 2021. Công văn số 144 –CV/TU ngày 26/2/2021 của Thành ủy Bắc Kạn đôn đốc đăng ký thực hiện mô hình điển hình “dân vận khéo” giai đoạn 2021 -2025. Các mô hình dân vận khéo tại thành phố Bắc Kạn phần lớn là mô hình tập thể  trên các lĩnh vực: Nông thôn mới, đô thị văn minh, từ thiện – nhân đạo, tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa công sở, học tập và làm theo Bác. Cụ thể, Khối hành chính sự nghiệp: 24 mô hình/11 chi, đảng bộ; Khối Nội chính: 08 mô hình/05 chi, đảng bộ; Khối xã, phường: 89 mô hình/08 chi, đảng bộ. Khối doanh nghiệp: 06 mô hình/06 chi, đảng bộ. So với giai đoạn trước, bắt đầu từ năm 2021, mô hình dân vận khéo đã được các chi, đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy triển khai, đăng ký thực hiện. Hiện tại, các mô hình dân vận khéo ở cơ sở vẫn luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ hiệu quả bước đầu đạt được đã tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà cơ quan, đơn vị đề ra. Thông qua thẩm định, đánh giá thực tế, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCvà DVK thành phố (viết tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) nắm bắt được các mô hình, việc làm “Dân vận khéo” tiêu biểu, hiệu quả để duy trì và nhân rộng trên địa bàn.

Điển hình như mô hình “Chi hội cựu chiến binh tổ 11A, phường Sông Cầu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thùng rác xanh; đường thông, hè thoáng, xanh sạch, đẹp” thuộc Đảng bộ phường Sông Cầu đang góp phần hiệu quả trong xây dựng văn minh đô thị; mô hình “Chi hội Phụ nữ thôn Bản Bung, xã Dương Quang vận động hội viên trồng cây chuối tây, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững.” góp phần  củng cố xây dựng tổ chức hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mô hình “Chi bộ Tân Thành, xã Nông Thượng vận động Nhân dân trồng cây quế để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” hiện vẫn là mô hình “đúng ý Đảng, hợp lòng dân” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Dao thôn Tân Thành. Trong mô hình này, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ được khẳng định bằng việc tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, nhất là phát triển cây quế trở thành cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao của đồng bào. “Từ năm 2018 đến nay, các hộ dân trong thôn Tân Thành vẫn tích cực mở rộng diện tích rừng quế bằng cách mua hoặc tự ươm giống về trồng. Toàn thôn có 300 ha cây quế, 85/85 hộ có đồi quế và có 100 ha rừng quế trồng sau khai thác. Ông Triệu Đình Đường, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Thượng (TP.Bắc Kạn) cho biết.

 Giá trị kinh tế khi quế đến tuổi khai thác khoảng 200 250 triệu/ha

 Song song với việc tiếp tục duy trì, tuyên truyền các cá nhân, tập thể đăng ký mới mô hình dân vận khéo, Ban Chỉ đạo thành phố thường xuyên quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả mô hinh dân vận khéo trong các đợt sơ, tổng kết, giữa và cuối nhiệm kỳ hay dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10), …Qua ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện, xây dựng hiệu quả các mô hình dân vận khéo trên địa bàn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn ngoài việc tham gia cùng các Đoàn công tác cấp ủy xuống cơ sở kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, các nhiệm vụ chính trị địa phương còn chủ động tham mưu thành lập 03 Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thành phố tiến hành kiểm tra được 12 chi, đảng bộ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “ Dân vận khéo”. Thông qua kiểm tra, đã khắc phục tình trạng việc chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo ở một số địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị có nội dung chung chung, chưa thiết thực; một số mô hình đăng ký thực hiện còn mang tính hình thức; công tác kiểm tra, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình chưa được thực hiện thường xuyên,..

Đồng chí Đặng Văn Lê – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn cho biết: “Tiếp tục thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo.” Hiện tại, thành phố đang duy trì số lượng các mô hình dân vận khéo giai đoạn trước kết hợp triển khai, tuyên truyền tới các chi, đảng bộ đăng ký thêm mô hình mới. Từ đầu năm 2021 đến nay, Thành phố Bắc Kạn có 37 mô hình mới. Để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng các mô hình dân vận khéo, các chi, đảng bộ phải quan tâm tới việc kiểm tra, thẩm định, đánh giá đúng thực trạng từng mô hình dân vận khéo để kịp thời chỉ đạo, bổ sung hoàn thiện mô hình.”

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận…của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Kạn để cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động có nhận thức sâu sắc, cách làm cụ thể theo chức năng nhiệm vụ được giao để công tác dân vận nói chung và phong trào “Dân vận khéo” nói riêng ngày càng phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Triệu Biển