TP. Bắc Kạn ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế, xã hội của 53 dân tộc thiểu số

(backancity.gov.vn)-Chiều 1/7, Chi cục Thống kê khu vực Bắc Kạn- Chợ Mới  tổ chức Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế, xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Toàn cảnh buổi lễ ra quân

Tại TP.Bắc Kạn cuộc điều tra được tiến hành tại 40 địa bàn và 8 xã, phường, với 22 điều tra viên. Để thực hiện tốt cuộc điều tra, các xã, phường đã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, đảm bảo các đối tượng điều tra cũng như các hộ gia đình hiểu và hợp tác tốt trong quá trình cung cấp thông tin. Các điều tra viên được tập huấn, nắm vững nghiệp vụ điều tra trước khi xuống địa bàn, chủ động bám sát địa bàn điều tra được phân công, đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra.

Thành phố tuyên truyền lưu động về điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế, xã hội của 53 dân tộc thiểu số

Các địa phương trên địa bàn thành phố đã đồng loạt xuống hộ gia đình thực hiện điều tra, thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế xã hội khác nhằm phản ánh thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Việc thu thập được thực hiện trên phiếu điều tra điện tử CAPI được thiết kế trên thiết bị di động thông minh đối với phiếu hộ; Đối với phiếu xã thực hiện phiếu điện tử (Phiếu Webform) trên trang thông tin điện tử của cuộc điều tra. Từ đó, làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Điều tra viên thực hiện ra quân thu thập thông tin  tại một hộ dân trên địa bàn tổ 1, phường Sông Cầu

Trong ngày ra quân, các hộ gia đình đều phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các điều tra viên thực hiện thu thập thông tin. Cuộc điều tra được thực hiện từ ngày 1/7 đến 15/8/2024../.

Hoàng Thạc