TP. Bắc Kạn tập huấn về quy chế quản lý đô thị và dịch vụ công trực tuyến

Tại đây, hơn 300 học viên là lãnh đạo UBND xã phường, cán bộ chuyên trách, bí thư tổ trưởng 127 khu dân cư được báo cáo viên phổ biến, triển khai 02 nội dung chính. Trong đó thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích gồm: Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; Thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4; Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; các bước đăng ký sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích. Trả kết quả. Về thực hiện quy chế quản lý đô thị gồm: Cơ sở pháp lý, nội dung quy chế đô thị và một số điều của quy chế Quản lý đô thị được sửa đổi, bổ sung; Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thông qua lớp tập huấn, tạo điều kiện cho việc thực hiện quy chế quản lý đô thị đạt hiệu quả và phù hợp hơn với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích tiến tới giảm thiểu các thủ tục hành chính của người dân trên địa bàn./.