Trao tặng kỷ niệm chương “Chiến sỹ Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh anh hùng”

 

Đồng chí Vũ Xuân Dương, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh thành phố đã đọc quyết định của Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh về trao kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn-  đường Hồ Chí Minh anh hùng và trao tặng kỷ niệm chương cho 07 cá nhân hiện đang công tác trên địa bàn tỉnh, thành phố, đây là những hội viên có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội.

Trao kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn-  đường Hồ Chí Minh anh hùng cho các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển Hội

          Đại diện các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương, đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Hội Truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương. Hứa tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn, đoàn kết, gắn bó, góp phần cùng với các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng phát triển.

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo của Hội nêu rõ: Cán bộ, hội viên Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Hội, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; Hội triển khai thực hiện tốt các hoạt động về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ hội viên; tham gia xây dựng nông thôn mới, 100% hội viên trong hội thực hiện tốt thu Hội phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh thành phố chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (năm 2020 – 2025); tham gia các hoạt động xã hội của Hội, địa phương…

Đặng Tuyết