Trao tặng thiết bị văn hóa cho 09 thôn xã Dương Quang

Các thiết bị văn hóa gồm: 11 cổng chào khu dân cư, 11 bảng tin, 11 nội quy nhà văn hóa và 20 pano tuyên truyền trị giá trên 37,2 triệu đồng. Điều này thể hiện sự quan tâm hưởng ứng tích cực của Phòng Văn hóa – thông tin thành phố Bắc Kạn đã phát huy trách nhiệm làm cầu nối để 10 chủ cơ sở kinh doanh như: Chi nhánh viettel Bắc Kạn, cơ sở quảng cáo Đại Việt, Đào Thái, Tùng Kiên, cơ sở Karaoke Hồng Kông, Lasvegas, Spa Ngọc Hà… cùng tham gia tiếp sức hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Đại diện chủ cơ sở Lasvegas tặng 02 cổng chào thôn và 02 bảng tin cho thôn Nà Ỏi, Nà Dì xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Đây là điều kiện để xã Nông Thượng tiếp tục giữ vững, thực hiện tốt tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa và xã Dương Quang sớm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019./.