Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Gia đình ông Đãi thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có đất để sản xuất, bản thân lại thường xuyên đau ốm. Ngôi nhà của gia đình ông Đãi từ nhiều năm nay, đã xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể xã và thành phố, gia đình ông Đãi được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn “Quỹ Vì người nghèo” của thành phố Bắc Kạn để làm nhà mới. Theo đó, ngôi nhà được khởi công tháng 11/2018 và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2018. 

Thời gian qua, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố đã vận động, kêu gọi các cá nhân, tập thể có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã hỗ trợ xây mới được 03 nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa được Ủy ban MTTQ thành phố thực hiện thường xuyên, nhằm chia sẻ một phần khó khăn, giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.