Triển khai, thực hiện Công điện số 7575/CĐ – BNN – TY ngày 31/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Xem chi tiết tại đây: Công điện số 7575 CĐ – BNN – TY ngày 31.10.2020 của BNN&PTNT về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.