Triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống dịch bệnh

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1054/UBND-VP ngày 09/6/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống dịch bệnh

Công văn số 3315/UBND-VXNV ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống dịch bệnh

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên