Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 15/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, cùng lãnh đạo và công chức Văn hóa – Xã hội của 8 xã, phường trên địa bàn được phổ biến những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa phi vật thể; trang bị một số kỹ năng như: Xác định tên gọi, loại hình, chủ thể văn hóa, không gian văn hóa, hiện trạng và giá trị của di sản văn hóa phi vật thể… theo đúng quy trình kiểm kê được quy định tại Thông tư số 04/2010/TT- BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông qua hoạt động kiểm kê góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của di sản và biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản ở mỗi địa phương. Đây cũng là căn cứ để lựa chọn những di sản văn hóa phi vật thể có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương để lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

                                Hoàng Thạc