Triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch 74/ KH –BCĐ ngày 29/3/2021 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP thành phố Bắc Kạn kiểm tra Cơ sở bánh ngọt Quỳnh Linh

Theo Kế hoạch, thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” diễn ra từ ngày 15/4 – 15/5/2021. Năm nay, Tháng hành động nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm nếu xảy ra. /.

Minh Cường