Triển khai quy trình xác minh thông tin và xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2267 ngày 18.11.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai quy trình xác minh thông tin và xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19  

Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19

Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 05/11/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn