Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Ngày 29/3/2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố ban hành Kế hoạch số 92 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Kiểm tra vệ sinh ATTP tại chợ Đức Xuân

Theo đó, Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 là: “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” sẽ được triển khai trong thời gian từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2023.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức,  xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP); kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm ATTP, “Tháng hành động” năm 2023 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn. Gắn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tại Kế hoạch, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì thực hiện các nội dung triển khai “Tháng hành động vì ATTP” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023. Đồng thời đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao & TT; Phòng Kinh tế; Đội Quản lý thị trường số 1; Công an thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể thành phố; các phòng, ban, ngành khác của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả./.

Đặng Tuyết