Triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế giai đoạn 2022 – 2025

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên