Triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động thông minh

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 5410 ngày 18.8.2021 của BCĐ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động thông minh

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn