Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn cấp phát phân bón cho người dân xã Dương Quang

Từ ngày 14/6 đến 15/6/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn tổ chức cấp phát phân bón cho các hộ dân 09 thôn, xã Dương Quang tham gia thực hiện mô hình cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa nước vụ mùa năm 2022.

Các hộ dân nhận phân bón tại trụ sở UBND xã Dương Quang 

Tại sân nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã, các hộ dân thuộc 09 thôn gồm: Nà Dì, Nà Ỏi, Bản Bung, Bản Giềng, Bản Pẻn, Phặc Tràng, Nà Cưởm, Nà Rào, Quan Nưa (xã Dương Quang) được cấp 26,244kg phân bón hữu cơ vi sinh Quế lâm, 5.670kg Kaly, 18.900kg vôi bột.

Trước đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện mô hình cải tạo, nâng cấp chất lượng đất trồng lúa nước vụ mùa năm 2022, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa cải tiến SRI, nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng, hướng đến canh tác lúa bền vững./.

Triệu Biển

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên